Die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​digitale​ ​weergawe​ ​van​ ​Orania​ ​se​ ​privaat​ ​betaalmiddel,​ ​die​ ​Ora.    Die​ ​eOra​ ​ondergaan​ ​tussen​ ​einde​ ​2017​ ​en​ ​begin​ ​2018​ ​‘n​ ​toetsfase,​ ​oftewel​ ​betafase,​ ​en​ ​is  daarom​ ​slegs​ ​vir​ ​‘n​ ​beperkte​ ​groep​ ​gebruikers​ ​beskikbaar.     Hierdie​ ​dokument​ ​verskaf​ ​meer​ ​inligting​ ​oor​ ​die​ ​eOra.

Agtergrond

Die​ ​tradisionele​ ​Ora  Orania​ ​is​ ​bekend​ ​vir​ ​die​ ​gebruik​ ​van​ ​‘n​ ​betaalmiddel,​ ​oftewel​ ​eie​ ​“geldeenheid”,​ ​die​ ​Ora.​ ​Die  eenheid​ ​bestaan​ ​sedert​ ​2006,​ ​is​ ​een-tot-een​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Suid-Afrikaanse​ ​Rand​ ​en  word​ ​parallel​ ​daarmee​ ​in​ ​die​ ​dorp​ ​as​ ​betaalmiddel​ ​aanvaar.​ ​Die​ ​Ora​ ​word​ ​uitgereik​ ​deur​ ​die  plaaslike​ ​sakekamer,​ ​in​ ​samewerking​ ​met​ ​die​ ​plaaslike​ ​gemeenskapsbank,​ ​die​ ​OSK  Koöperatiewe​ ​Bank​ ​Beperk​ ​(OSK).    Alhoewel​ ​die​ ​betaalmiddel​ ​as​ ​‘n​ ​eie​ ​“geldeenheid”​ ​bekendstaan,​ ​is​ ​dit​ ​onderliggend​ ​eintlik​ ​‘n  koepon​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Rand.​ ​Ora​ ​word​ ​bekom​ ​en​ ​teruggeruil​ ​by​ ​die​ ​bank​ ​teen​ ​‘n  een-tot-eenverhouding​ ​met​ ​die​ ​Rand​ ​en​ ​elke​ ​koepon​ ​dra​ ​‘n​ ​vervaldatum.​ ​Aan​ ​die​ ​een​ ​kant  van​ ​note​ ​verskyn​ ​die​ ​bedrag​ ​daarvan​ ​en​ ​aan​ ​die​ ​ander​ ​kant​ ​‘n​ ​advertensie​ ​van​ ​‘n​ ​plaaslike  onderneming.​ ​​ ​Alhoewel​ ​die​ ​Ora​ ​dus​ ​eerder​ ​‘n​ ​koepon​ ​as​ ​‘n​ ​selfstandige​ ​geldeenheid​ ​is,​ ​hou  dit​ ​groot​ ​voordele​ ​vir​ ​gebruikers​ ​en​ ​die​ ​plaaslike​ ​ekonomie​ ​in.

Voordele​ ​van​ ​die​ ​tradisionele​ ​Ora:

 1. Beter​ ​kontantbeskikbaarheid​ ​​te​ ​midde​ ​van​ ​​ ​beperkte​ ​handelsbankdienste.
 2. Groter​ ​veiligheid​​ ​met​ ​​ ​kontantreserwes,​ ​aangesien​ ​Ora​ ​‘n​ ​kleiner​ ​diefstalrisiko  inhou.
 3. Bemarking​​ ​vir​ ​lede​ ​van​ ​die​ ​sakekamer​ ​wat​ ​aan​ ​die​ ​een​ ​kant​ ​van​ ​koeponne  adverteer.
 4. Afslag​ ​vir​ ​Ora-gebruikers​ ​op​ ​aankope​,​ ​ooreenkomstig​ ​wat​ ​ondernemings​ ​bereid​ ​is  om​ ​aan​ ​te​ ​bied​ ​as​ ​aansporing​ ​om​ ​eerder​ ​Ora​ ​as​ ​Rand​ ​(en​ ​die​ ​groter  kontanthanteringskoste​ ​wat​ ​laasgenoemde​ ​meebring)​ ​te​ ​hanteer.
 5. Opbrengs​ ​op​ ​die​ ​trustrekening​​ ​(​ ​die​ ​Rande​ ​waarmee​ ​Ora​ ​by​ ​die​ ​bank​ ​gekoop​ ​is  verdien​ ​rente)​ ​word​ ​vir​ ​gemeenskapsdoeleindes​ ​aangewend.
 6. Muntingswins​ ​(seigneuriage)​,​ ​oftewel​ ​opbrengs​ ​vir​ ​die​ ​sakekamer​ ​as​ ​uitreiker,  wanneer​ ​koeponne​ ​by​ ​verstryking​ ​van​ ​‘n​ ​hul​ ​vervaldatum​ ​en​ ​die​ ​nodige  grasieperiode​ ​nie​ ​teruggeruil​ ​is​ ​nie,​ ​byvoorbeeld​ ​wanneer​ ​Ora’s​ ​verlore​ ​geraak​ ​of​ ​as  toeristeaandenkings​ ​gehou​ ​is.
 7. Plaaslike​ ​ekonomiese​ ​bevordering​,​ ​danksy​ ​‘n​ ​kombinasie​ ​van​ ​bogenoemde  voordele​ ​en​ ​ander​ ​aspekte​ ​verwant​ ​aan​ ​die​ ​omloop​ ​van​ ​‘n​ ​koepon​ ​binne​ ​‘n​ ​plaaslike  ekonomiese​ ​gemeenskap.
  Die​ ​eOra  Die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​digitale​ ​weergawe​ ​van​ ​die​ ​Ora.​ ​Dit​ ​vervang​ ​nie​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora​ ​nie,​ ​maar  bestaan​ ​daarnaas.​ ​Gebruikers​ ​kan​ ​self​ ​kies​ ​in​ ​watter​ ​kombinasie​ ​hulle​ ​van​ ​Ora​ ​of​ ​eOra  gebruik​ ​wil​ ​maak.    Die​ ​primêre​ ​wyse​ ​waarop​ ​gebruikers​ ​met​ ​‘n​ ​hul​ ​eOra​ ​werk​ ​is​ ​via​ ​‘n​ ​toep,​ ​of​ ​app,​ ​wat​ ​hulle​ ​op  hul​ ​selfone​ ​installeer.​ ​Die​ ​toepassing​ ​gee​ ​aan​ ​‘n​ ​gebruiker​ ​toegang​ ​tot​ ​‘n​ ​digitale​ ​beursie,  waarbinne​ ​sy​ ​eOra​ ​gehou​ ​word​ ​en​ ​waarmee​ ​hy​ ​eOra​ ​kan​ ​oordra​ ​of​ ​waarin​ ​hy​ ​eOra​ ​kan  ontvang.

Voordele​ ​van​ ​die​ ​eOra 

Die​ ​eOra​ ​hou​ ​al​ ​die​ ​voordele​ ​van​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora,​ ​sowel​ ​as​ ​bykomende​ ​voordele,​ ​in:

 1. Elektroniese​ ​transaksies​:​ ​Elektroniese​ ​en​ ​geoutomatiseerde​ ​transaksies​ ​word  moontlik
 2. Laer​ ​transaksiekoste​:​ ​Transaksiekoste​ ​op​ ​betalings​ ​met​ ​eOra​ ​is​ ​drasties​ ​minder​ ​as  transaksiekoste​ ​op​ ​betalings​ ​met​ ​kredietkaarte​ ​of​ ​kredietkaartgekoppelde​ ​apps.​ ​In  die​ ​toetsfase​ ​is​ ​transaksiekoste​ ​op​ ​die​ ​eOra​ ​0,5%,​ ​betaalbaar​ ​deur​ ​‘n​ ​ontvanger,​ ​wat  uitstekend​ ​vergelyk​ ​met​ ​die​ ​+-3%​ ​wat​ ​dikwels​ ​by​ ​tradisionele​ ​kaarttransaksies  verhaal​ ​word.
 3. Beter​ ​kontantbeheer​:​ ​Kontanthantering​ ​en​ ​kontantbeskikbaarheid​ ​word  vergemaklik​ ​en​ ​verbeter.
 4. Groter​ ​koopkrag​ ​en​ ​“BBP”​ ​vir​ ​die​ ​dorp​:​ ​Vir​ ​elke​ ​persentasiepuntverlaging​ ​van  transaksiekoste​ ​neem​ ​die​ ​koopkrag​ ​van​ ​geld​ ​by​ ​daardie​ ​transaksies​ ​in​ ​die​ ​dorp  dienooreenkomstig​ ​toe,​ ​met​ ​‘n​ ​vergelykbare​ ​toename​ ​in​ ​“BBP”​ ​vir​ ​die​ ​dorp.
 5. Groter​ ​koeponomloop​ ​en​ ​trustrekeningopbrengs​:​ ​Hoe​ ​meer​ ​toeganklik​ ​Ora​ ​en  eOra​ ​word,​ ​hou​ ​groter​ ​word​ ​die​ ​balanse​ ​op​ ​onderliggende​ ​trustrekeninge​ ​en​ ​hoe  meer​ ​kan​ ​die​ ​opbrengste​ ​daarop​ ​deur​ ​die​ ​OSK​ ​en​ ​die​ ​Sakekamer​ ​in​ ​die​ ​dorp  teruggeploeg​ ​word.

Vrae​ ​en​ ​antwoorde

 1. Is​ ​die​ ​eOra​ ​‘n​ ​nuwe​ ​geldeenheid? Nee,​ ​die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​koepon.​ ​Dit​ ​is​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Rand,​ ​sal​ ​beskik​ ​oor​ ​‘n  vervaldatum​ ​en​ ​is​ ​slegs​ ​bruikbaar​ ​by​ ​uitgesoekte​ ​handelaars​ ​en​ ​gebruikers  wat​ ​toegang​ ​tot​ ​die​ ​eOra-toepassing​ ​het​ ​en​ ​bereid​ ​is​ ​om​ ​die​ ​eOra​ ​te​ ​aanvaar.
 2. Is​ ​die​ ​eOra​ ​‘n​ ​belegging? Nee,​ ​die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​transaksionele​ ​koepon.​ ​Dit​ ​bly​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Rand​ ​en  kan​ ​weer​ ​vir​ ​Rand​ ​omgeruil​ ​word,​ ​mits​ ​die​ ​koepon​ ​se​ ​verstrykingsdatum​ ​nie  bereik​ ​nie.
 3. Is​ ​die​ ​eOra​ ​soos​ ​Bitcoin? Nee,​ ​die​ ​eOra​ ​is​ ​nie​ ​‘n​ ​losstaande​ ​“geldeenheid”​ ​soos​ ​Bitcoin​ ​nie.​ ​Dit​ ​is​ ​bloot​ ​‘n  digitale​ ​weergawe​ ​van​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora​ ​en​ ​is​ ​as​ ​‘n​ ​koepon​ ​aan​ ​die​ ​Rand  gekoppel.​ ​Die​ ​eOra​ ​is​ ​in​ ​hierdie​ ​sin​ ​meer​ ​soos​ ​eBucks​ ​of​ ​soos​ ​die​ ​elektroniese  geskenkbewyse​ ​wat​ ​‘n​ ​mens​ ​by​ ​sekere​ ​winkels​ ​kan​ ​koop.​ ​Die​ ​eOra​ ​gebruik  wel,​ ​soos​ ​Bitcoin,​ ​kettinglêertegnologie,​ ​maar​ ​pas​ ​dit​ ​op​ ​‘n​ ​ander​ ​manier​ ​toe.
 4. Kan​ ​ek​ ​ook​ ​eOra​ ​gebruik? a. Toetsfase:​ ​Tydens​ ​die​ ​toetsfase​ ​mag​ ​net​ ​goedgekeurde​ ​gebruikers​ ​van​ ​die  Orania​ ​Sakekamer​ ​die​ ​toep​ ​installeer​ ​en​ ​die​ ​eOra​ ​gebruik.​ ​Indien​ ​jy​ ​nie​ ​deel​ ​is  van​ ​die​ ​toetsgroep​ ​nie,​ ​sal​ ​jy​ ​aanvanklik​ ​nie​ ​die​ ​toep​ ​en​ ​eOra​ ​kan​ ​gebruik​ ​nie.  b. Na​ ​die​ ​toetsfase:​ ​Na​ ​die​ ​toetsfase​ ​sal​ ​die​ ​toep​ ​stelselmatig​ ​vir​ ​meer​ ​en​ ​meer  gebruikers​ ​beskikbaar​ ​gemaak​ ​word.
 5. Hoe​ ​bekom​ ​ek​ ​eOra? Installeer​ ​die​ ​toep​ ​indien​ ​dit​ ​vir​ ​jou​ ​beskikbaar​ ​gestel​ ​is.                                                              b. By​ ​die​ ​OSK:​ ​doen​ ​‘n​ ​betaling​ ​van​ ​Rande​ ​of​ ​Ora​ ​aan​ ​die​ ​OSK​ ​en​ ​voorsien​ ​die  bank​ ​van​ ​jou​ ​toep-rekeningnommer​ ​(in​ ​die​ ​vorm​ ​van​ ​‘n​ ​QR-kode).​ ​Die​ ​bank  skandeer​ ​jou​ ​QR-kode​ ​en​ ​dra​ ​die​ ​eOra​ ​na​ ​jou​ ​toep​ ​oor. c. By​ ​iemand​ ​anders​ ​met​ ​‘n​ ​toep:​ ​vind​ ​iemand​ ​wat​ ​eOra​ ​beskikbaar​ ​het​ ​en​ ​bereid  is​ ​om​ ​dit​ ​na​ ​jou​ ​oor​ ​te​ ​dra.​ ​Dit​ ​sou​ ​kon​ ​wees​ ​in​ ​ruil​ ​vir​ ​rande,​ ​fisiese​ ​Ora,  goedere,​ ​dienste​ ​of​ ​as​ ​‘n​ ​geskenk​ ​-​ ​dit​ ​hang​ ​van​ ​julle​ ​self​ ​af.
 6. Hoe​ ​kry​ ​ek​ ​Rande​ ​terug? Soos​ ​met​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora,​ ​by​ ​die​ ​OSK:​ ​Die​ ​OSK​ ​is​ ​die​ ​enigste​ ​uitreiker​ ​van​ ​eOra  en​ ​ook​ ​die​ ​enigste​ ​omskakelaar​ ​van​ ​teruggeruilde​ ​eOra​ ​vir​ ​Rande​ ​wat​ ​op​ ​die  trustrekening​ ​gehou​ ​word.
  b. Soos​ ​met​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora,​ ​by​ ​ander​ ​gebruikers:​ ​As​ ​ander​ ​mense​ ​bereid​ ​is​ ​om  jou​ ​eOra​ ​te​ ​aanvaar​ ​in​ ​ruil​ ​vir​ ​Rand.
 7. Kan​ ​ek​ ​eOra​ ​gebruik​ ​sonder​ ​‘n​ ​selfoon? Ja,​ ​jy​ ​kan​ ​ook​ ​via​ ​‘n​ ​gewone​ ​webblaaier​ ​toegang​ ​tot​ ​jou​ ​beursie​ ​kry.
 8. Wie​ ​reik​ ​die​ ​eOra​ ​uit? Slegs​ ​die​ ​OSK​ ​kan​ ​eOra​ ​uitreik.​ ​‘n​ ​Gelykstaande​ ​aantal​ ​eOra​ ​word​ ​geskep​ ​en  uitbetaal​ ​by​ ​ontvangs​ ​van​ ​‘n​ ​bedrag​ ​in​ ​Rand;​ ​en​ ​‘n​ ​gelykstaande​ ​aantal​ ​eOra  word​ ​vernietig​ ​by​ ​ontvangs​ ​van​ ​eOra​ ​en​ ​uitbetaling​ ​van​ ​Rand.
 9. Bestaan​ ​elke​ ​fisiese​ ​Ora​ ​nou​ ​ook​ ​digitaal?  Nee,​ ​‘n​ ​Ora​ ​bestaan​ ​nie​ ​digitaal​ ​en​ ​fisies​ ​nie.​ ​Vir​ ​elke​ ​fisiese​ ​Ora​ ​hou​ ​die​ ​OSK​ ​‘n  Rand​ ​in​ ​trust;​ ​en​ ​vir​ ​elke​ ​digitale​ ​Ora​ ​hou​ ​die​ ​OSK​ ​ook​ ​‘n​ ​Rand​ ​in​ ​trust.
 10. Is​ ​dit​ ​dan​ ​nie​ ​geldskepping​ ​nie? Nee,​ ​geld​ ​word​ ​nie​ ​geskep​ ​nie.​ ​Slegs​ ​‘n​ ​fisiese​ ​of​ ​digitale​ ​koepon​ ​word​ ​geskep  -​ ​een​ ​wat​ ​vir​ ​‘n​ ​bepaalde​ ​tydperk​ ​omruilbaar​ ​vir​ ​Rand​ ​is​ ​en​ ​wat​ ​sekere  voordele​ ​vir​ ​gebruikers​ ​inhou,​ ​maar​ ​wat​ ​nie​ ​‘n​ ​nuwe​ ​geldeenheid​ ​is​ ​nie.​ ​Elke  fisiese​ ​en​ ​elke​ ​digitale​ ​Ora​ ​word​ ​ondersteun​ ​deur​ ​‘n​ ​gelykstaande​ ​deposito​ ​in  Rand​ ​wat​ ​by​ ​die​ ​OSK​ ​in​ ​trust​ ​gehou​ ​word.
 11. Watter​ ​tegnologie​ ​word​ ​vir​ ​die​ ​eOra​ ​gebruik? Die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​”ERC20-token”​ ​opgestel​ ​op​ ​‘n​ ​bedryfsgedrewe,​ ​oftewel​ ​private  Ethereum-kettinglêer.​ ​Dit​ ​bestaan​ ​nie​ ​op​ ​die​ ​openbare​ ​Ethereum-kettinglêer  nie.
 12. Hoe​ ​veilig​ ​is​ ​die​ ​eOra​ ​tegnologies? Die​ ​eOra​ ​word​ ​ondersteun​ ​deur​ ​verskeie​ ​bedieners​ ​wat​ ​op​ ​verskillende  plekke​ ​ter​ ​wêreld​ ​gelyktydig​ ​transaksies​ ​nagaan,​ ​versprei​ ​en​ ​rugsteun.​ ​Dit​ ​is  vir​ ​alle​ ​praktiese​ ​doeleindes​ ​so​ ​veilig​ ​of​ ​veiliger​ ​as​ ​enige​ ​algemeen-gebruikte  elektroniese​ ​finansiële​ ​dienste,​ ​maar​ ​is​ ​nietemin​ ​gebou​ ​op​ ​nuwe​ ​tegnologie  en​ ​word​ ​daarom​ ​slegs​ ​stelselmatig​ ​en​ ​na​ ​suksesvolle​ ​toetsing​ ​uitgebrei.
 13. Wat​ ​gebeur​ ​na​ ​die​ ​betafase? Die​ ​projek​ ​kan​ ​voortgaan​ ​en​ ​uitgebrei​ ​word,​ ​of​ ​die​ ​projek​ ​kan​ ​gestaak​ ​word  en​ ​houers​ ​van​ ​eOra​ ​kan​ ​hul​ ​eOra​ ​kom​ ​terugruil​ ​vir​ ​die​ ​Rande​ ​waarmee​ ​dit  gekoop​ ​is.
 14. Hoe​ ​kan​ ​ek​ ​deel​ ​word​ ​van​ ​die​ ​toetsprojek? Stuur​ ​‘n​ ​e-pos​ ​na​ ​kontreiwinkel@yahoo.com.

Deur:  Piet Le Roux/Orania Blog


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.