Dit is opmerklik dat die Suid-Afrikaanse gemeenskap tot op breekpunt gepolariseerd is, dit is in elk geval hoe die staatsbeheerde media-huise dit vandag aanbied. Ons en hulle.

Swart en wit, en vir vele Suid-Afrikaanse burgers is dit ‘n heel verstaanbare en aangrypbare narratief. Die werklikheid is dat die polarisering tussen ons en hulle, op grondvlak, nie so duidelik was nie… let wel, was nie… maar die polarisering is so gedryf deur die media en politici, dat beide ons en hulle gemaklik op die afsonderlike waens klim en trek, agter watter vlag ook al ons voorkeur kry. Ek wil nie hier teen dit probeer betoog nie, maar verklaar slegs die waarneembare werklikheid. Ek glo in elk geval dat lokalisme en identiteitspolitiek groot waarde het. Binne ‘n groter Suid-Afrikaanse konteks is ek bevrees dat die ‘ons en ons’ skip se reënboogseile vaagweg oor die horison vanaf Bloubergstrand nog sigbaar is, op pad na Perth…

Ek was dalk ook onbillik om die media al die skuld te probeer gee, hulle rapporteer egter maar net wat hulle hoor, selektief en ingekleur, maar darem nie heeltemal uit duime gesuig nie en dit bring my by my punt… President Cyril Ramaphosa en sy staatsrede:

“We will improve our capacity to support black professionals, deal decisively with companies that resist transformation, use competition policy to open markets up to new black entrants, and invest in the development of businesses in townships and rural areas.”

“We will accelerate our land redistribution programme not only to redress a grave historical injustice, but also to bring more producers into the agricultural sector and to make more land available for cultivation.”

“Guided by the resolutions of the 54th National Conference of the governing party, this approach will include the expropriation of land without compensation.

We are determined that expropriation without compensation should be implemented in a way that increases agricultural production, improves food security and ensure that the land is returned to those from whom it was taken under colonialism and apartheid.”

“Alle grond onder kolonialisme en apartheid gevat…” ek sou ‘n ossewa binne hierdie stelling kon draai.

Mei 2018, met die bekendstelling van die ANC se verkiesingsveldtog hoor ons hom weer:

“We are going to take land and when we take land we are going to take it without compensation,”

“We are going to do it in the interest of our people because our people want land for housing, they want land so that they can live, they want land so that they can use it as an economic resource.”

Volgens mnr Ramaphosa is daar duidelik ‘n ons en ‘n hulle. Ek is net nie so seker dat al die onse wat hulself as deel van mnr Ramaphosa se pond reken, werklik deur hom daarby ingereken is nie.

Die werklike ons en hulle, is nie die tipiese wit- en swart-pole wat almal wil aanbied as die twee groepe nie, maar ‘n burgery, van wit en swart Suid-Afrikaners, wat op die punt staan om met staats-gewapende roof, hul eie en hul kinders se toekoms te verloor… en as die usefull idiots die eintlike bedreiging totaal mis te kyk.

Dit is die ons en hulle, ‘n burgery wat hulself moet beskerm, teen die vergrype van ‘n magshonger regering wat ter wille van party-politiek, die burgers wat aan hul toevertrou is, sal offer. Diegene wat verwag dat hulle nou skielik, ‘n lekker pasella gaan kry, en dat dit hulle ryk gaan maak, moet maar deur die Venezuela-handboekie blaai. Ek twyfel of hierdie mense werklik in die praktyk, binne die ons van mnr Ramaphosa en sy ANC gereken word.

En die tragedie is, dat hierdie hulle, hierdie dade van magsvergrype, moontlik gedryf deur argaïese en uitgediende ideologieë, deur die ons van die burgery maand na maand na maand befonds word… Links, links, links… marsjeer ons die afgrond af.

Geskryf deur: Pieter Krige / Orania Blog


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.