Die Orania Beweging het, in reaksie op die aanvaarding van die EFF se mosie oor grondonteiening vroeër hierdie week in die parlement, gesê dat Afrikaners geen ander keuse het as om die noodsaak van konsentrasie te besef nie. Afrikaners as ’n minderheid wat baie grond regoor Suid-Afrika besit, is duidelik in die visier van die eskalerende grondpolitiek in ons land.

Ons boodskap aan Afrikaners is dat dit oor die langtermyn nie volhoubaar sal wees om as ’n klein en ylverspreide minderheid grond en die belange wat daarmee saamgaan regoor Suid-Afrika te probeer beskerm nie. Ons moet ’n ernstige strategie van konsentrasie implementeer met meerderheidsbesetting van ’n deel van Suid-Afrika as die eerste prioriteit.

Populistiese grondpolitiek is besig om as ’n wesenlike risiko vir Suid-Afrika te ontwikkel. Die idee dat toegang tot grond die oplossing vir mense se armoede en werkloosheid kan wees, is verregaande. Grond is min werd sonder kapitale spandering op die grond, sowel as vaardighede en kennis om die kapitaal sodanig te benut dat die kombinasie van grond en kapitaal tot volhoubare inkomste aanleiding kan gee.

Die oorweldigende stemming ten gunste van die onteiening van grond sonder vergoeding, wat vroeër hierdie week in die Parlement in Kaapstad, plaasgevind het, bevestig politici se kortsigtige misbruik van die grondkwessie. Prof Carel Boshoff, stigter van Orania, het reeds jare gelede gesê dat die grondvraag uiteindelik die grondvraag van Suid-Afrika sal word. Die feit dat boere, meestal Afrikaners, soveel van Suid-Afrika se grond besit, is ’n maklike verskoning vir die ANC-regering se mislukking om vir alle Suid-Afrikaners billike ekonomiese-, behuisings- en verwante oplossings te skep.

Navorsing het lankal bewys dat arm Suid-Afrikaners graag ’n goeie huis en werk in ’n stedelike gebied wil hê. Min Suid-Afrikaners dink dat toegang tot grond die antwoord op hul slegte lewensomstandighede sal wees. Politici besef egter dat die emosie van die verlede en die wyse waarop blanke boere oor eeue in die binneland van Suid-Afrika gevestig het, maklik verdraai en misbruik kan word.

Die bestaansrede vir Orania en die stigting van die Orania Beweging dertig jaar gelede staan in verband met wat vandag in Suid-Afrika gebeur. Dertig jaar gelede het leiers soos Prof Boshoff gewaarsku dat Afrikaners as minderheid ernstige gevare in ’n Suid-Afrikaanse bestel met meerderheidsbeheer, in die gesig sal staar. Die huidige vlakke van plaasaanvalle en misdaad wat teen ons mense gepleeg word, gepaardgaande met diskriminasie op die terreine van taal, kultuur en onderwys en nou ook die dreigende grondonteiening, bevestig die noodsaak vir Afrikaners om soos talle ander minderheidsvolkere regoor die wêreld gekonsentreerd in een gebied saam te woon.

Jaco Kleynhans
Uitvoerende Hoof: Orania Beweging


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.