Orania se ora word gedigitaliseer

Dawie Roodt, hoofekonoom van die Efficient Groep. Foto: Forum Nuus

Dawie Roodt, hoofekonoom van die Efficient Groep, het Donderdag meer lig gewerp op ’n “eksperiment” waarby hy betrokke is met die digitalisering van die ora, die geldeenheid van Orania.

Roodt is besig met navorsing om te bepaal wat die impak van die digitalisering gaan wees. Een van die vrae wat onder meer beantwoord moet word, is of meer mense in die toekoms die ora sal gebruik. Die ora is ’n voorbeeld van private geld wat op ’n koopbewysbeginsel werk.

Roodt het verduidelik dat die digitalisering van die ora, of enige ander geldeenheid, daarop neerkom dat jy self of elektronies geld aan die bank gee wat in ruil daarvoor geld op ’n app op jou foon plaas. Kortliks beteken dit dat jou selfoon jou beursie word. Daar is geen verskil tussen dié geld en fisieke ora’s nie. Wat wel verskil, is hoe mense dit gebruik. Wanneer met ora’s betaal word, is twee of meer mense self…

Read more
  • 0

Orania: e-ora begin ‘om geld uit politici se hande te kry’

Afrika het Donderdag sy eerste digitale geldeenheid gekry toe die Orania-beweging sy e-ora in Pretoria bekend gestel het. Die ora word al van 2004 in Orania, die “onafhanklike” Afrikanergemeenskap in die Noord-Kaap anderkant Kimberley, as geldeenheid gebruik. Dawie Roodt, hoofekonoom van die The Efficient Group, het die bekendstelling in die Buffelsfontein-beesboerdery – ’n restaurant in Pretoria – gedoen. Hy het sommer dadelik aangekondig daar kan nou ook met die e-ora by die The Efficient Group belê word en die restaurant het gesê hy aanvaar ook die e-ora as betaalmiddel. Roodt sê hy is baie opgewonde oor die “eksperiment” van die e-ora. Hy sien die moontlikheid dat die ora op sy eie kan ontwikkel, maar in hierdie stadium sal die ora ten volle ondersteun word deur die rand. “Jou selfoon met die nodig app word jou beursie en jy kan sonder note koop en betaal,” sê Roodt. Hy is volgens hom by ander soortgelyke inisiatiewe betrokke. Die voordeel van Orania is di…
Read more
  • 0

Die republiek, republikanisme en die Afrikaner. Deel 2: Die Afrikaner se strewe

Die Afrikaner het vir die grootste deel van sy geskiedenis stroomop geswem. Daar word deur ons vyande beweer dat ons agter die tyd is en in die verkeerde eeu leef. Die trekboere en Voortrekkers is as argaïes beskou met hulle landelike veeherder- en rondtrekleefwyse in ʼn tyd waar Europa sterk geïndustrialiseer en verstedelik het. ʼn Mens kan egter anders daarna kyk, naamlik dat die Voortrekkers oftewel Afrikaners al vryheidsgesind was in ʼn tyd waar Europeërs tevrede was om onder absolute heersers te staan. Die Afrikaners was eintlik veel nader aan die vryheidsgesinde Amerikaners as aan die Europeërs in die verband. Die stryd vir vryheid loop soos ʼn goue draad deur die Afrikaner se geskiedenis en dit is iets om op trots te wees. Reeds in die tyd van die VOC – bewind het die Vryburgers onder leiding van Adam Tas teen beperking op hulle ekonomiese vryheid en teen onregverdige monopolieë deur die kompanie beswaar gemaak. Alhoewel dit nog geen republikeinse beweging was nie, was di…
Read more
  • 0

Die republiek, republikanisme en die Afrikaner. Deel 1. Die historiese konteks. Van die Romeinse res publica tot vandag

Die term republiek en republikanisme het nog steeds ‘n sterk klank en appèl in Afrikanerkringe. Ook die Orania Beweging streef na ‘n Afrikanerrepubliek as uiteindelike doel. Wat beteken ‘n republiek en republikanisme? Volgens die huidige begrip beteken die staatsvorm van ‘n republiek dat ‘n (verkieslik verkose) president aan die spits van die staat staan en nie ‘n erflike monarg nie. Verreweg die meeste state vandag, ook Suid-Afrika, is republieke en state wat ‘n koning as staatshoof het, is die uitsondering. Daar is ook allerhande variasies van republieke, soos ‘n sosialistiese republiek of volksrepubliek, ‘n demokratiese republiek, of ‘n Islamitiese republiek. Die Romeinse Republiek Laat ons by die begin begin. Republiek is afgelei van res publica uit Latyn, wat beteken “die openbare aangeleentheid of saak”. Nog voor die Romeine het die ou Grieke ook reeds ‘n stelsel van stadstate gehad wat talle ooreenstemmings met die Romeinse Republiek gehad het, maar die naam republ…
Read more
  • 0

Die kolonisasie van die Franse platteland en die relevansie vir Suid-Afrika

Ek het onlangs op die Franse filosoof Michel Onfray en sy opstel “Decolonise les provinces” (Dekoloniseer die platteland) afgekom. Sy opstel is in April vanjaar gepubliseer, veral met die oog op die presidentsverkiesing, maar is nog net so geldig. Onfray is ‘n Normandiër en trots daarop, iets wat hom onderskei van talle filosowe wat in Parys woon, globaliste in hulle leefwyse is en met die sentrum vereenselwig. Hy kritiseer in sy boek dat Frankryk nog altyd ‘n sentralistiese benadering tot alles gehad het. Die mag en die elite is in die hoofstad Parys gesetel en kyk neer op die platteland. Die staat is alles: hy maak die wette, hy is gesetel in die hoofstad, hy delegeer bevoegdhede en die belastinggeld. Dit was nog deurentyd so in die Franse geskiedenis. Frankryk was vir ‘n groot deel van sy bestaan, by name tydens die absolutisme onder die Franse konings van die 16de tot 18de eeu, sterk sentraal beheer. Alle mag was in die koning gesetel, wie se sentrale beheer deur middel …
Read more
  • 0