Permakultuur in Orania

Ek is ’n nuwe intrekker op Orania, maar net 5 maande hier.   Benewens die soektog na doelgerigte gemeenskap het Orania se omgewingsvriendelikheid – ‘groen’ gesindheid my hiernatoe getrek. My man en ek woon hier op ’n 1 hektaar stukkie karooparadys met volop grondwater en sonkrag. Ons gryswater lei ’n gedeelte van ons land nat, waar ons binnekort vrugtebome wil begin aanplant. Ons het so pas ons skadutonnel klaar gebou, die komposhope lê gereed en nou is daar geen verskonings meer oor om nie met alle erns te begin groente plant nie. Ek neem jou graag saam met my op my reis na selfstandigheid en voedselsekerheid binne die raamwerk van permakultuur. Tegnologiese vooruitgang, wonderlik as wat dit is en hoe baie die mensdom ookal daaruit voordeel getrek het, het ons van ons eie wortels losgesny. Ons het ons natuurlike verbinding tot ons Aarde en daarmee ons respek vir haar verloor. Ons buit haar nou kortsigtig uit en offer haar op aan die god van kapitalisme. Ons het so ver we…
Read more
  • 0

31 Mei, ʼn besondere dag in Suid-Afrika se geskiedenis

Hierdie foto is geneem op 31 Mei 1961 op Kerkplein om 12:00, oomblikke nadat Suid-Afrika formeel ‘n Republiek geword het. Foto: FAK/Afrikanergeskiedenis.co.za

Meimaand begin met ʼn amptelike vakansiedag wat eintlik nie een behoort te wees nie (sien my plasing van 2 Mei) en eindig met ʼn dag wat nie ʼn vakansiedag is nie, maar vir Suid-Afrika en die Afrikaner baie meer beteken as 1 Mei.

31 Mei is ʼn dag waarop staatkundige sleutelgebeure plaasgevind het toe Suid-Afrika van een bedeling na ʼn ander een beweeg het. Vir die Afrikaner spesifiek word die dag met neerlaag sowel as oorwinning vereenselwig.

31 Mei 1902 markeer die einde van die Tweede Vryheidsoorlog met die Vrede van Vereniging. Vir die Boereleiers wat die vryheid van die twee Boererepublieke, Transvaal (ZAR) en Oranje-Vrystaat, moes wegteken, was dit ʼn bitter pil om te sluk om ná heldhaftige weerstand teen die magtige Brittanje uiteindelik die knie te moes buig. Die prys wat v…

Read more
  • 0

Ons eie geskiedenis, nie ʼn verbeelde “geskiedenis van die mensdom” nie

Orania word telkens gekritiseer vir sy tentoonstelling van beelde van Afrikanerleiers, met ‘n spesifieke fokus op Verwoerd as “die ergste leier van die ou bedeling”. Ons neem egter eienaarskap van ons geskiedenis en erken dat vorige leiers, of jy van hulle hou of nie, ‘n bydrae gelewer het om die Afrikaners te bring waar hulle vandag is. Ons verval nie in die mode om ‘n versameling “goeie mense” wat kamstig vir die hele mensdom iets beteken het, daar op te sit nie, want dit het niks met ons en ons geskiedenis te doen nie. Westerse lande vereer Mohandas Gandhi en Nelson Mandela as “groot humaniste en internasionaliste” en vernoem strate en pleine na hulle en sit borsbeelde van hulle op, ten spyte daarvan dat hulle min of niks met die betrokke lande se Monumentkoppiegeskiedenis te doen het nie, en ook nie met ‘n soort verbeelde “geskiedenis van die mensdom” nie. Mohandas Gandhi het gestaan vir sy mense, die Indiërs en spesifiek die Hindoes (eers in Suid-Afrika, dan in Ind…
Read more
  • 0

Where Afrikaners feel at home – Preserving Orania

ORANIA, Northern Cape - As calls for radical economic transformation and land expropriation grow louder, the community of Orania in the Northern Cape argues that self-determination and hard work are the only solutions to the country's ills. The town was founded in 1991 as an attempt to preserve Afrikaner culture in a changing South Africa. From its initial population of 13, the figure has grown to around 1,300 people. The town was bought from the department of water affairs and set up as a private community -- one which prides itself on hard work and self-determination. Orania’s residents reject the idea that their town exists as a way of forming an exclusionary community along racial lines, and they say section 235 of the Constitution provides legal backing for their thinking. "Anyone that's willing to integrate into that, regardless of skin colour, will be welcome in Orania," said Orania Movement spokesperson, James Kemp. However, after 26 years, there is no…
Read more
  • 0

SEB, belasting en blankes

Dit is 'n feit dat die aandeel van die blanke in die BNP van die land buite verhouding groot is vanweë hul kundigheid, innovasie en produktiwiteit. Dit geld ook die bydrae van die blanke tot die belastinginkomste van die staat. Die regering gaan egter voluit om belastinggeld uitsluitlik vir swart ekonomiese bemagtiging (SEB) aan te wend, terwyl sover doenlik die aanwending van belastinggeld weggehou word van blankes. Die inkomste van die SA staat kom tans 37,5% van persoonlike belasting, 27% van BTW, en 19,3% van maatskappybelasting, wat 'n totaal van 83,8% maak, met 16,2% wat van die res afkomstig is. Nou reken ons: Dit is hoog tyd dat blankes in SA aan die regering 'n boodskap stuur op die wyse wat die seerste maak, nl. om te begin om gekoördineerd en binne wetlike paremeters belasting te weerhou. 'n Demokratiese regstaat bestaan basies uit 'n sosiale kontrak tussen onderdane en verkose owerheid met die ooreenkoms: Ons gehoorsaam jou en betaal belasting, sodat jy ons le…
Read more
  • 0

Die gedagtes van ’n gewone man

Enigeen wat oom Prinsloo Potgieter geken het, sou een of ander tyd gehoor het dat hy sê: “Kyk, ek is nie so geleerd soos julle ouens nie; ek is die gewone man en laat ek nou vir jou sê hoe die gewone man hieroor dink.” Niemand wat oom Prinsloo geken het, sou goedsmoeds met sy stelling saamstem nie, want hy was alles behalwe gewoon; hy was uitsonderlik nadenkend, wel ter tale en intelligent. En boonop geleerd in soverre enige gegradueerde persoon geleerd is, al het hy nie ’n akademiese loopbaan gevolg nie. Om die waarheid te sê, hy was ’n toonbeeld van die vorming wat mens aan klassieke universiteitsopleiding te danke kon hê as jy dit met ’n oop gemoed tegemoet gegaan het. As arm, plattelandse seun (sy grootouers was Dorslandtrekkers en sy ouers het met ’n repatriasieskema Suid-Wes toe getrek) het ’n onderwysbeurs vir hom na sy enigste weg universiteit toe gelyk. Hy het besluit om BSc te studeer, maar uiteindelik nie onderwyser of “geleerde” geword nie, maar die wêreld van…
Read more
  • 0