AfriForum Jeug toer om erfenis te ontdek en leierskap te ontgin

Deur Jhua-Nine Wyrley-Birch

Lede van AfriForum Jeug het sy jaarlikse nasionale leierskapontwikkelingstoer vandag in Pretoria afgeskop.

Sowat twintig studente van verskeie AfriForum Jeug-universiteitstakke, wat NWU-Pukke, Tukkies, Kovsies asook Maties insluit, het bymekaar gekom en gaan vanjaar saam toer.

Marike van As, ’n koördineerdeer van die toer, sê die jeugtoer het drie hoofdoelwitte naamlik om vriendskappe te bou, kameraadskap tussen takke te versterk asook leierskapsontwikkeling. “Ons wil die jeug oplei om terug te keer na hul onderskeie kampusse waar hulle gedrewe en trots kan wees op hul erfenis en kultuur asook om lewenslange vriendskappe te bou.”

Vanjaar se tema vir die toer is “Die Groot Trek” en gaan studente deur Pretoria, Bloemfontein, verskeie dele van KwaZulu-Natal asook Orania neem. Hulle gaan ook die geleentheid kry om ’n selfdoenaksie by die erfenisterrein van Bloedrivier te doen. “Dit is belangrik vir ons as AfriForum om t…

Read more
  • 0